rồng bạch kim

Soi Cầu Rồng Bạch Kim


Trang Chủ mien bacBạch Thủ Nuôi Khung 5 Ngàymien bac mien bac 23/4Song Thủ Kép Khung 2 Ngàymien bac
Bây giờ là
Soi cầu miền bắc
Lô bạch thủ nuôi khung 3 ngày tham gia ngay
505.61K

Lô bạch thủ nuôi khung 3 ngày

Là cách các bạn sẻ chơi 1 con lô , bạn sẽ đánh con lô này trong vòng 3 ngày. Dĩ nhiên trúng ngày nào thì chúng ta sẽ dừng lại ngày đó. Và tiếp tục soi cầu và đánh cầu tiếp theo sau khi đã nuôi xong một con lô. Đây là phương pháp được nhiều người chơi chuyên nghiệp hiện nay vận dụng. Với yêu cầu số vốn của bạn đủ lớn so với mức đánh của bạn.

lo nuoi bach thu , soi cau 99

lô nuôi bạch thủ , soi cầu 99

Phương pháp chơi lô bạch thủ

Sau khi nhận được lô nuôi bạch thủ  bạn phải tiến hành đánh theo tỷ lệ 1:2:4 còn số vốn bỏ ra ban đầu bao nhiêu thì phụ thuộc túi tiền của bạn. Ở đây chúng tôi ví dụ cho mức đầu tiên là 100 điểm.

– Ở ngày thứ nhất bạn đánh 100 điểm nếu ăn luôn bạn sẽ lời 5,7 triệu, nếu trược bạn đánh tiếp ngày thứ 2.

– Trong ngày thứ 2 chúng ta đánh 200 điểm như vậy số vốn bạn bỏ ra đã là 300 điểm. Nếu trúng ở ngày thứ 2 bạn sẽ lời 16 triệu – 6,9 triệu = 9,1 triệu. Nếu trượt đánh ngày thứ 3.

– Nếu ngày thứ 2 vẫn trượt thì bạn đánh ngày thứ 3 với 400 điểm. Khi đó vốn của bạn là 700 điểm. Nếu trúng ngày thứ 3 bạn sẽ lời 32 triệu – 16,1 triệu = 15,9 triệu.

Nếu ngày thứ 3 vẫn trượt thì bạn có thể dừng lại và chấp nhận thua 1 lần để tiến hành nuôi con khác. Chú ý chỉ có thể đánh tối đa lên ngày thứ 4 làm sao có thể trúng ngày này mà kéo lại vốn được. Đừng nên nuôi lô quá lấu để phòng tránh lô khan và bạn dễ mất thăng bằng. Trang soi cầu 99 chúng tôi chúc bạn may mắn và dưới đây là thống kê cho số hàng ngày:

Kết quả nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày :

Bảng Thống Kê Kết Qủa

⋆ Ngày 19/10/2019-21/10/2019 : 27chờ kết quả

⋆ Ngày 16/10/2019-18/10/2019 : 35trượt

⋆ Ngày 15/10/2019-17/10/2019 : 69ăn lô 69 ngày 1

⋆ Ngày 12/10/2019-14/10/2019 : 56trượt
⋆ Ngày 10/10/2019-12/10/2019 : 67ăn lô 67 ngày 2
⋆ Ngày 07/09/2019-09/10/2019 : 07trượt

⋆ Ngày 04/10/2019-06/10/2019 : 20trượt

⋆ Ngày 03/10/2019-05/10/2019 : 27ăn lô 27×2

⋆ Ngày 30/09/2019-02/10/2019 : 83trượt
⋆ Ngày 27/09/2019-29/09/2019 : 42trượt

⋆ Ngày 26/09/2019-28/09/2019 : 25ăn lô 25 ngày 1

⋆ Ngày 23/09/2019-25/09/2019 : 06trượt

⋆ Ngày 22/09/2019-24/09/2019 : 02Ăn lô 02 ngày 1

⋆ Ngày 20/09/2019-22/09/2019 : 03ăn lô 03 ngày 2

⋆ Ngày 19/09/2019-21/09/2019 : 05Ăn lô 05 ngày 1

⋆ Ngày 17/09/2019-19/09/2019 : 03Ăn lô 03 ngày 2

⋆ Ngày 14/09/2019-16/09/2019 : 58trượt

⋆ Ngày 12/09/2019-14/09/2019 : 38Ăn lô 38 ngày 2
⋆ Ngày 09/09/2019-11/09/2019 : 63ăn lô 63×2 ngày 3
⋆ Ngày 08/09/2019-10/09/2019 : 63ăn lô 63×2 ngày 1
⋆ Ngày 05/09/2019-07/09/2019 : 28trượt

⋆ Ngày 02/09/2019-04/09/2019 : 72trượt

⋆ Ngày 30/08/2019-01/09/2019 : 38trượt
⋆ Ngày 29/08/2019-31/08/2019 : 63ăn lô 63×2 ngày 1
⋆ Ngày 27/08/2019-29/08/2019 : 81ăn lô 81 ngày 2
⋆ Ngày 25/08/2019-27/08/2019 : 58ăn lô 58×2 ngày 2
⋆ Ngày 22/08/2019-24/08/2019 : 53trượt
⋆ Ngày 19/08/2019-21/08/2019 : 39trượt

⋆ Ngày 18/08/2019-20/08/2019 : 63ăn lô 63 ngày 1

⋆ Ngày 17/08/2019-19/08/2019 : 67Ăn lô 67 ngày 2

⋆ Ngày 14/08/2019-16/08/2019 : 51ăn lô 51 ngày 3
⋆ Ngày 13/08/2019-15/08/2019 : 06ăn lô 06 ngày 1
⋆ Ngày 11/08/2019-13/08/2019 : 01ăn lô 01 ngày 2
⋆ Ngày 10/08/2019-12/08/2019 : 92ăn lô 92 ngày 1
⋆ Ngày 07/08/2019-09/08/2019 : 48trượt

⋆ Ngày 05/08/2019-07/08/2019 : 56ăn lô 56 ngày 2
⋆ Ngày 02/08/2019-04/08/2019 : 64ăn lô 64 ngày 3

⋆ Ngày 30/07/2019-01/08/2019 : 82trượt

⋆ Ngày 28/07/2019-30/07/2019 : 15ăn lô 15 ngày 2

⋆ Ngày 25/07/2019-27/07/2019 : 83trượt

⋆ Ngày 24/07/2019-26/07/2019 : 82ăn lô 82 ngày 1

⋆ Ngày 23/07/2019-25/07/2019 : 76Ăn lô 76 ngày 1
⋆ Ngày 20/07/2019-22/07/2019 : 26ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 19/07/2019-21/07/2019 : 82ăn lô 82 ngày 1
⋆ Ngày 18/07/2019-20/07/2019 : 48ăn lô 48×2 ngày 1
⋆ Ngày 16/07/2019-18/07/2019 : 86ăn lô 86 ngày 2
⋆ Ngày 13/07/2019-15/07/2019 : 07ăn lô 07 ngày 3
⋆ Ngày 11/07/2019-13/07/2019 : 48ăn lô 48 ngày 2
⋆ Ngày 09/07/2019-11/07/2019 : 57ăn lô 57 ngày 2
⋆ Ngày 06/07/2019-08/07/2019 : 52ăn lô 52×3 ngày 3
⋆ Ngày 03/07/2019-05/07/2019 : 54trượt
⋆ Ngày 30/06/2019-02/07/2019 : 87trượt
⋆ Ngày 29/06/2019-01/07/2019 : 86ăn lô 86×2 ngày 1
⋆ Ngày 26/06/2019-28/06/2019 : 57trượt
⋆ Ngày 25/06/2019-27/06/2019 : 28ăn lô 28 ngày 1
⋆ Ngày 22/06/2019-24/06/2019 : 42trượt
⋆ Ngày 21/06/2019-23/06/2019 : 28ăn lô 28×2 ngày 1
⋆ Ngày 19/06/2019-21/06/2019 : 49ăn lô 49 ngày 2
⋆ Ngày 16/06/2019-18/06/2019 : 75trượt
⋆ Ngày 14/06/2019-16/06/2019 : 42ăn lô 42 ngày 2
⋆ Ngày 11/06/2019-13/06/2019 : 53ăn lô 53 ngày 3
⋆ Ngày 08/06/2019-10/06/2019 : 87ăn lô 87 ngày 3
⋆ Ngày 07/06/2019-09/06/2019 : 36ăn lô 36 ngày 1
⋆ Ngày 04/06/2019-06/06/2019 : 57trượt
⋆ Ngày 02/06/2019-04/06/2019 : 60ăn lô 60 ngày 1
⋆ Ngày 29/05/2019-31/05/2019 : 60trượt
⋆ Ngày 26/05/2019-28/05/2019 : 80ăn lô 80 ngày 3
⋆ Ngày 23/05/2019-25/05/2019 : 49trượt
⋆ Ngày 20/05/2019-22/05/2019 : 53trượt
⋆ Ngày 18/05/2019-20/05/2019 : 68ăn lô 68×2 ngày 2
⋆ Ngày 17/05/2019-19/05/2019 : 49ăn lô 49 ngày 1
⋆ Ngày 15/05/2019-17/05/2019 : 31ăn lô 31 ngày 2
⋆ Ngày 13/05/2019-15/05/2019 : 17ăn lô 17 ngày 2
⋆ Ngày 12/05/2019-14/05/2019 : 30ăn lô 30 ngày 1
⋆ Ngày 09/05/2019-11/05/2019 : 48trượt
⋆ Ngày 08/05/2019-10/05/2019 : 52ăn lô 52 ngày 1
⋆ Ngày 05/05/2019-07/05/2019 : 27trượt
⋆ Ngày 02/05/2019-04/05/2019 : 29trượt
⋆ Ngày 30/04/2019-02/05/2019 : 18ăn lô 18 ngày 2
⋆ Ngày 27/04/2019-29/04/2019 : 20trượt
⋆ Ngày 25/04/2019-27/04/2019 : 36Ăn lô 36 ngày 1
⋆ Ngày 24/04/2019-26/04/2019 : 51ăn lô 51 ngày 1
⋆ Ngày 21/04/2019-23/04/2019 : 56trượt
⋆ Ngày 18/04/2019-20/04/2019 : 64trượt
⋆ Ngày 16/04/2019-18/04/2019 : 56ăn lô 56 ngày 2
⋆ Ngày 15/04/2019-17/04/2019 : 24ăn lô 24 ngày 1
⋆ Ngày 14/04/2019-16/04/2019 : 14ăn lô 14×2 ngày 1
⋆ Ngày 11/04/2019-13/04/2019 : 64ăn lô 64 ngày 3
⋆ Ngày 08/04/2019-10/04/2019 : 32ăn lô 32 ngày 3
⋆ Ngày 05/04/2019-07/04/2019 : 69trượt

⋆ Ngày 02/04/2019-04/04/2019 : 58trượt

⋆ Ngày 30/03/2019-01/04/2019 : 86trượt

⋆ Ngày 29/03/2019-31/03/2019 : 63ăn lô 63 ngày 1

⋆ Ngày 26/03/2019-28/03/2019 : 70trượt

⋆ Ngày 25/03/2019-27/03/2019 : 51ăn lô 51×2 ngày 1
⋆ Ngày 24/03/2019-26/03/2019 : 21ăn lô 21 ngày 1
⋆ Ngày 21/03/2019-23/03/2019 : 82trượt
⋆ Ngày 18/03/2019-20/03/2019 : 59ăn lô 59 ngày 2
⋆ Ngày 15/03/2019-17/03/2019 : 34ăn lô 34 ngày 2
⋆ Ngày 13/03/2019-15/03/2019 : 64ăn lô 64 ngày 1

⋆ Ngày 10/03/2019-12/03/2019 : 50trượt

⋆ Ngày 07/03/2019-09/03/2019 : 28ăn lô 28 ngày 3

⋆ Ngày 04/03/2019-06/03/2019 : 84ăn lô 84 ngày 3

Từ Khóa: , , ,
Cùng chuyên mục
rong bach kim Nuôi đặc biệt 36 số khung 3 ngày miền bắc
rong bach kim Lô bạch thủ nuôi khung 5 ngày miền bắc
rong bach kim Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày miền bắc
rong bach kim Lô nuôi song thủ khung 3 ngày hay nhất
rong bach kim Lô nuôi song thủ kép khung 3 ngày dễ trúng
rong bach kim Dàn đề 20 số miền bắc khung 3 ngày chuẩn
rong bach kim Dàn lô 2 số nuôi khung 2 ngày chính xác cao

© 2017 - 2018 Soi Cầu Miền Bắc

Soi Cầu Lô Đề & Nuôi Lô Miễn Phí

Bản quyền thuộc về Rồng bạch kim